xs010 - Sjouke Westhoff Architect

XS 010

Gemaal de Broekhuizen - Sjouke Westhoff Architect

Gemaal de Broekhuizen

#abz16 - Sjouke Westhoff Architect

Over de Brug
Architectuur Biƫnnale Zwolle

Revitalisering Woning Emmeloord - Sjouke Westhoff Architect

Revitalisering Woning

Capelle XS Karolina - Sjouke Westhoff Architect

Capelle XS
Karolina

Zicht op Hasselt - Sjouke Westhoff Architect

Zicht op Hasselt

Living Geluk - Sjouke Westhoff Architect

Living Geluk

Capelle XS Wilhelmus - Sjouke Westhoff Architect

Capelle XS
Wilhelmus & Antonius

Paviljoen - Sjouke Westhoff Architect

Paviljoen Cybercafe

Beton voor de Natuur - Sjouke Westhoff Architect

Natuurlijk Beton

Dijkwoning

Bath Spa Hotel - Sjouke Westhoff Architect

Bath Spa Hotel

Bibliotheek Amsterdam - Sjouke Westhoff Architect

Bibliotheek

Palet Schilderwerken - Sjouke Westhoff Architect

Palet Schilderwerken

Veiligheidshuis Zwartsluis - Sjouke Westhoff Architect

Veiligheidshuis Zwartewaterland