Sjouke Westhoff Architect de Werf

De Werf

De Ambacht - Sjouke Westhoff Architect

De Ambacht

Revitalisering Woning Emmeloord - Sjouke Westhoff Architect

Revitalisering Woning

Living Geluk - Sjouke Westhoff Architect

Living Geluk

Dijkwoning

Serre Veerallee - Sjouke Westhoff Architect

Serre Veerallee

Tuinkamer - Sjouke Westhoff Architect

Tuinkamer

Woonboerderij