Zuidplas XS 2.0

OAT Sjouke Westhoff Architect

OAT Amsterdam

Sjouke Westhoff Architect Fruitschuur

Fruitschuur

XS 010

Capelle XS Wilhelmus - Sjouke Westhoff Architect

Capelle XS
Wilhelmus, Karolina, Antonius & Hubertus

Palet Schilderwerken - Sjouke Westhoff Architect

Palet Schilderwerken

Veiligheidshuis Zwartsluis - Sjouke Westhoff Architect

Veiligheidshuis Zwartewaterland

Gemeentewerf - Sjouke Westhoff Architect

Gemeentewerf

Distributie Centrum - Sjouke Westhoff Architect

Leen Bakker DC 10