OAT Sjouke Westhoff Architect

OAT Amsterdam

Ondergrondse Afval Terminal Amsterdam.

Op Zeeburgereiland zal een uniek stuk Amsterdam ontwikkeld worden; De Sluisbuurt. Deze hoogbouw buurt kenmerkt zich door dichtheden, van ongeveer 375 woningen per hectare, die in Amsterdam nog niet eerder zijn ontwikkeld op deze schaal. Op het gebied van afvalscheiding zijn er zowel gemeentelijk als landelijk ambitieuze doelstellingen. Daarom is de gemeente voor de Sluisbuurt op zoek gegaan naar een nieuwe manier van afval inzamelen: Ondergronds Afval Transportsysteem (OAT).

De Terminal, gesitueerd naast de Piet Heintunnel, komt in een toekomstig park te liggen. De Terminal als een diamant zichtbaar van alle zijden met opgetrokken gevels zorgen voor inkijk en doorkijk. Hoog aan de waterzijde, schuin aflopend naar de parkzijde. De terminal maakt onderdeel uit van ‘de lokale helden’, zoals het Boostergemaal en service gebouw van de Piet Heintunnel

De aanleg maar ook het beheer en onderhoud worden uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf MariMatic uit Finland. Uitvoering door Van Schie uit Mijdrecht Nederland.

Mijn ontwerp is in samenwerking met SACON. De beelden zijn verzorgd door Grizli Studio.

Amsterdam 2020

OAT Amsterdam Sjouke Westhoff Architect