Sjouke Westhoff Architect

Profiel

Hoofdzakelijk studeerde ik architectuur aan de Universiteit van Delft en aan de University of Bath, Engeland. Daarvoor heb ik een bouwkunde bachelor behaald aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle. Naast architect ben ik podiumlid van het Zwols Architectuur Podium, wat als doel heeft het bevorderen en verdiepen van kennis van inzicht in architectuur, stedenbouw en inrichting van openbare ruimte in de gemeente Zwolle.

Tijdens mijn studie aan de TU Delft heb ik een interesse ontwikkeld voor complexe vraagstukken op architectonisch en stedenbouwkundig vlak. Deze interesse leidde tot een onderzoek naar de voormalige Berlijnse muur in de Studio Borderconditions on social and political aspects. Het gebruik van ruimte is niet statisch en onveranderlijk, maar continu onderhevig aan transformatie. Vele kleine veranderingen kunnen geleidelijk voor een ander karakter zorgen.

Als architect en bouwkundig ingenieur werk ik aan diverse projecten in Nederland, waarbij ik het een uitdaging vind om complexe architectonische vraagstukken op te lossen. Doordat ik bij projecten verantwoordelijk ben voor de vormgeving vanaf initiatieffase tot aan de oplevering heb ik gedegen kennis en kunde opgedaan, met betrekking tot onderzoek, ontwerp, detaillering en het bouwkundig proces met regelgeving.

Sjouke Westhoff