Gemaal Galgenrak

Het ontwerp dat voor u ligt put inspiratie uit het verleden en probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met alle schaalniveau’s in het ensemble. Een gebouwvorm, als een brede kijker, afgerond. Opgetrokken uit een metalen gevelbekleding met glas. Een specifieke scheiding tussen exterieur en interieur is er niet. Dit loopt in elkaar over. Het ontwerp is krachtig in eenvoud; subtiel en eigentijds bijna, iconografisch, neergelegd in het landschap. De ronde vormen van het ontwerp verzachten de horizontale vormgeving zodat de omgeving de overhand behoudt. Als een kijker in het verleden, heden en toekomst. De beelden zijn verzorgd door Grizli Studio.

De stadsbouwmeester heeft volgens het meer-ogen-principe overlegd met vakcollega’s en komt tot de conclusie dat hier sprake is van een bijzonder plan van uitzonderlijke schoonheid dat een kwalitatieve toevoeging voor de omgeving is.

Hasselt 2023