Paviljoen - Sjouke Westhoff Architect

Paviljoen Cybercafe

Dit object van metaal, aluminium en glas wordt gevormd door de omgeving. Het staat op een perceel dat uitloopt in een punt. De 360 graden beweging zorgt voor doorkijken en connectie met de stad. Shop, koffie, auditorium, werkplekken en de bar zorgen voor sociale fixatie in de digitale wereld.

Delft 2003

Paviljoen - Sjouke Westhoff Architect
Paviljoen - Sjouke Westhoff Architect