Theater Berlijn - Sjouke Westhoff Architect

Theater Berlin

Dit project is het plan dat gemaakt is na onderzoek van het begrip “transgressie en de left-over spaces”. Gelegen in een gebied van de voormalige “muurzone”. Dit gebied leek verlaten en verwaarloosd, maar bleek bij nadere beschouwing intensief te worden gebruikt.

Een heldere stedelijke ingreep tot in het interieur doorgezet. Een ogenschijnlijk simpel volume heeft door de routing bijzondere ruimten tot gevolg. Een ruimtelijke ervaring, die met de wereld van de verbeelding van het theater kan worden verbonden, wat ook in de materiële uitwerking van het ontwerp is gerealiseerd.

Berlijn 2005

 

Theater Berlijn - Sjouke Westhoff Architect
Onderzoekgebied Berlijnse muur - Sjouke Westhoff Architect